Vlieland bloeit!

De Vliering

Sociaal Cultureel Jongerenwerk Vlieland

VLIELAND BLOEIT!

Samen werken aan een duurzamere en aantrekkelijke leefomgeving voor mensen, bijen, hommels en vlinders.

 

Wie Vlieland zegt, zegt strand en duinen. Maar hoe mooi de uitgestrekte witte zandstranden en duinen ook zijn, Vlieland, het kleinste Waddeneiland, is méér. Zo is er de stichting De Vliering - Jeugd- en Jongerenwerk Vlieland die sociaal en cultureel werk voor de jeugd en jongeren verzorgd. De Vliering is er voor het opzetten van activiteiten en stimuleren, coördineren en begeleiden van jeugd en jongeren op Vlieland. We willen samen met onze jeugd en de jongeren, provinsje Fryslân, gemeente Vlieland en Staatsbosbeheer het dorp nog aantrekkelijker en mooier maken met het aanleggen van kleinschalige bloemenweides met meerjarige en gebiedseigen planten. De aanleg van bloemenweides en bloemrijke bermen gebeurt op locaties waar nu slechts gras groeit en ook als zodanig wordt beheerd. Het effect van de bloemenweides en bloemrijke bermen is dan ook dat het openbaar groen nog mooier en aantrekkelijker wordt en het een goede leefomgeving voor allerlei bestuivende insecten en andere dieren zal zijn. Maar misschien nog wel het belangrijkste: met wilde bloemen inspireren we de huidige en volgende generaties om met grote zorg om te gaan met onze bijzondere leefomgeving.

Wist je dat planten en bloemen de basis vormen voor ons (land-)ecosysteem? Ze zijn een van de belangrijkste bronnen van ons bestaan, maar ook die van bijen, hommels, vlinders en vogels. En laten we die bijen nou ook net nodig hebben voor onze voedselvoorziening! Dat het niet goed gaat met bijen, hommels en vlinders, de bestuivers van zo'n 80 procent van onze voedselgewassen, weten we al een tijdje. Een kwart van de 20 hommelsoorten wordt met uitsterven bedreigd. Van de ruim 300 soorten bijen is 60 procent bedreigd.

Door de teruglopende biodiversiteit is er steeds minder voedsel, stuifmeel en nectar voor deze belangrijke dieren beschikbaar. Het gebrek aan lievelingsvoedsel (nectar) nekt de bijen, hommels en vlinders. De nectar van bloemen is de allerbelangsrijkste voedselbron voor bijen en hommels. Nectar komt voort uit de suikers die gevormd worden in de groene delen van planten door opname van koolstofdioxide en water. Via de sapstromen wordt deze voedingsstof naar alle delen van de plant getransporteerd en in de nectarklieren (nectariën) kan het suikerhoudende vocht (nectar) afgescheiden worden. Door het verzamelen van nectar zorgen de bijen en hommels voor het verspreiden van stuifmeel van de ene bloem naar de andere bloem. Zo zorgen ze voor de bestuiving en bevruchting van de planten en gewassen, waardoor voor de voedselvoorziening belangrijke, vruchten en zaden kunnen worden gevormd.

Alleen geschikte gebiedseigen en meerjarige planten worden gebruikt; soorten die thuishoren in de omgeving waar we de bloemenweides en –bermen aanleggen en die geschikt zijn voor de (grond)situatie ter plekke. Ook gaan we op diverse locaties bloembollen planten, zodat hommels al vroeg in het jaar kunnen profiteren van de nectarrijke bloemen. Bovendien is het een mooie verfraaiing van het dorp. De planten bloeien in de maanden mei tot en met oktober. Er zijn verschillende locaties (zie rechts) waar de bloemenweides en bloemrijke bermen worden aangelegd.

 

Ambitie

De ambitie is om meer dan 1.250 m2 bloemenweides en bloemrijke bermen aan te leggen op verschillende locaties in en rondom het dorp. De locaties die we nu op het oog hebben voor bloemenweides/bloemrijke bermen zijn: bij de Postweg (Fekkes), bij Vuurboetsduin, bij Sikkelduin, bij zorgcentrum Uiterton, bij de nieuwe Bredeschool en een stukje berm bij de waterzuiveringsinstallatie. Voor iedere locaties wordt dan ook een speciaal mengsel gemaakt en er wordt getracht zoveel mogelijk biologische zaden te gebruiken (i.v.m. aanwezigheid van neonicotinoïden).

Gebiedseigen planten en nectarrijke bloemen

Om de achteruitgang van de bijen een halt toe te roepen, is het inzaaien van standaard bloemenmengsels niet genoeg, want daarvan profiteert maar een beperkt deel van de insecten. Voor iedere locatie wordt dan ook een speciaal mengsel gemaakt en er wordt getracht zoveel mogelijk biologische zaden te gebruiken (i.v.m. aanwezigheid van neonicotinoïden). Planten met veel nectarrijke bloemen die worden gezaaid zijn onder andere: duizendblad (achillea millefolium), engels gras (armeria maritima (Mill.) Willd), echt duizendguldenkruid (centaurium erythraea), wilde cichorei (cichorium intybus), geel walstro (Galium verum L.), hazenpootje (trifolium arvense L.), witte klaver (trifolium repens), zandblauwtje (Jasione montana), vlasbekje (Linaria vulgaris), citroengele honingklaver (melilotus officinalis), middelste teunisbloem (oenothera biennis), mannetjesereprijs (veronica officinalis L.), wilde reseda (reseda lutea), grote kattenstaart (lythrum salicaria), rode ogentroost (odentites vernus subsp. serotinus) en tormentil (potentilla erecta).

 

Bloembollen in het dorp

Verschillende jongeren gaan ook dit najaar 5.000 biologisch geteelde bloembollen in het dorp planten. Het gaat dan om de soorten: crocus vernus 'grand maitre', crocus tommasinianus 'ruby giant', narcissus 'tresamble' en de narcissus 'tete-a-tete'. De bermen waar deze prachtige en nectarrijke verwilderingsbollen worden geplant zijn: Vuurboetsplein, Lutinelaan (bij de nieuwe Breede school), Badweg (bij begin), Achteromweg, Boslaan (incl. tuin Uiterton), Rablaan en de Berkenlaan. De bloeiperiode is van februari t/m april.

Insectenhotels

Jongeren van Vlieland gaan onder leiding van De Vliering en Staatsbosbeheer nieuwe insectenhotels en hommelhuisjes bouwen die bij de bloemenweides komen te staan. Door het plaatsen van insectenhotels en hommelhuisjes krijgen de bloemenweides echte blikvangers en uiteraard biedt het onderdak aan de verschillende insecten. Nuttige insecten zoals lieverheersbeestjes, graafwespen, hommels, wilde bijen en vlinders nestelen zich naar hun eigen behoeften in een van de verschillende ‘kamers’. In de zomer is het een nest- en rustplaats en in de koude maanden een geschikt winterkwartier.

 

Help jij mee?

Jongeren die dit najaar (oktober) graag mee willen helpen bij de aanleg (spitten, harken, inzaaien en planten) en/of bij het bouwen van insectenhotels kunnen contact opnemen met Sylvia Voss, via 06-371785152 of via sylvia@vlieringvlieland.nl.

 

Samenwerking

Het project "Vlieland bloeit!" wordt mogelijk gemaakt door belangrijke financiële bijdrages van de provinsje Fryslân en gemeente Vlieland. Andere belangrijke partners zijn Staatsbosbeheer, VMBO De Krijtenburg, Openbare Basisschool De Zeester en Bezoekerscentrum De Noordwester.